As an internationally operating financial services provider, EOS is looking back at a successful fiscal 2019/20.

Stabilnost.

Nova poslovna godina - novi rast: I u protekloj poslovnoj godini EOS je nastavio s ostvarenjem vlastitih ciljeva. „Zajedno sa svojim poslovnim suradnicima sa zadovoljstvom se mogu osvrnuti na daleko najuspješniju poslovnu godinu za EOS Grupu“, izjavio je izvršni direktor, gosp. Klaus Engberding. Ovaj rezultat ne ukazuje samo na prihode koje su ostvarile razvojno najuspješnije regije poput Njemačke, zapadne i istočne Europe, već i na tehnološki napredak u području digitalizacije kao i na daljnji razvoj poslovne kulture, što također predstavlja značajne faktore uspješnosti. Osim toga, u protekloj poslovnoj godini, EOS Grupa je izvršila ulaganja u osigurane i neosigurane portfelje potraživanja u iznosu od 651,3 milijuna eura. 

Ostvareni prihodi Grupe po regijama.

Distribution of consolidated revenue of EOS Group in fiscal 2019/20 among global partner companies
Rezultat EOS Grupe ostvaren od prodaje u pojedinačnim regijama za 2019./20. poslovnu godinu.

Razvoj prihoda tijekom posljednjih deset godina (u mil. EUR).

EOS Grupa je zaključila je 2019./20. poslovnu godinu uz značajno povećanje dobiti u odnosu na vrlo uspješnu prethodnu godinu. Ukupni prihodi iznose 853,1 milijuna eura čime je ostvaren porast od 4,8% u odnosu na prethodnu godinu.
Detaljni pregled tijeka poslovanja.

Kretanje dobiti (EBITDA) za posljednje četiri godine (u mil. EUR).

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) za 2019./20. godinu iznosila je 343,4 milijuna eura. Ovo povećanje dobiti prvenstveno je rezultat značajnog razvoja poslovanja u istočnoj Europi.
Detaljni prikaz kretanja dobiti.

Uspjeh.

EOS Grupa povećala je svoje prihode za gotovo pet posto u 2019./20. poslovnoj godini. Na razini ukupnih prihoda to iznosi 853,1 milijuna eura, što je rezultiralo s dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) u iznosu od 343,3 milijuna eura. Najbolji rezultat ostvarile su istočnoeuropske članice EOS Grupe s rastom prihoda za više od 30 posto. Izvršni direktor, gosp. Klaus Engberding izjavio je: „Ovom su uspjehu u velikoj mjeri doprinijeli stručnost, angažman i ponašanje naših zaposlenika/-ca.“ Dodatni pokretač, kao i prethodnih godina, bilo je korištenje modernih tehnologija. Samo u protekloj poslovnoj godini uloženo je više od 25 milijuna eura u daljnji razvoj IT središnjih sustava.
EOS Grupa je uložila više od 25 milijuna eura u inovativne tehnologije.
In fiscal 2019/20, EOS Group again invested heavily in innovative technologies and the digitalization of the company.
Agencija za procjenu kreditne sposobnosti Euler Hermes Rating po šesnaesti je put zaredom dodijelila najvišu „A“ ocjenu EOS Grupi. 
For the 16th time in a row, EOS Group was awarded an A rating by Euler Hermes Rating.

„S ponosom gledam na proteklu poslovnu godinu koja je najuspješnija godina u povijesti EOS Grupe.“

Klaus Engberding, izvršni direktor EOS Grupe

Detaljni prikaz ulaganja u otkupe potraživanja.

In fiscal 2019/20, the EOS Group invested in secured and unsecured receivables.
Podjela na neosigurana i osigurana potraživanja te segment nekretnina u usporedbi po zemljama.
Godišnji izvještaj

Perspektiva.

Na ovaj način EOS i dalje sustavno slijedi svoju strategiju. Cilj: biti među tri najbolja financijska ulagača na svim etabliranim tržištima (uz iznimku SAD-a). EOS je već sada lider u otkupu osiguranih i neosiguranih portfelja potraživanja, zahvaljujući naprednom korištenju tehnologija kao i međunarodnoj usmjerenosti poslovanja Grupe. U tekućoj poslovnoj godini naglasak se sve više stavlja na područja organizacijske prilagodljivosti, osnaživanja zaposlenika/-ca te na suradnju s novoosnovanim društvima („startapovima“). Na taj se način EOS priprema za predstojeće izazove i s pouzdanjem gleda u budućnost.
Temelj našeg uspjeha čini tehnološki napredak u području digitalizacije te daljnji razvoj poslovne kulture kroz nove modele organizacije i suradnje. Upravo zbog toga smo stabilan i pouzdan partner, sada, kao i u budućim vremenima.
Klaus Engberding, izvršni direktor EOS Grupe

Pročitajte sada:
Godišnje izvješće 2019./20.