Centar za prigovore - EOS u Hrvatskoj
Muškarac skenira QR kod na pismu od EOS-a sa svojim pametnim telefonom kako bi online na EOS Portalu podmirio svoje otvoreno potraživanje.

Centar za prigovore –
Vaše mišljenje nam je važno

Informacije o podnošenju prigovora

Trudimo se u svakom trenu sve naše procese i komunikaciju učiniti potpuno transparentnim i jasnim no svjesni smo da ćete ponekad imati potrebu uputiti prigovor ili upit za dodatnim pojašnjenjem. U cilju jednostavnijeg podnošenja i rješavanja prigovora, pozivamo vas da se upoznate s mogućnostima i tijekom podnošenja prigovora.


Sukladno članku 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača te članku 17. i članku 60. Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja, Društvo EOS Matrix d.o.o. vam omogućava podnošenje prigovora kako je opisano u nastavku.

Kako i zašto obrađujemo osobne podatke koje nam dostavite prilikom podnošenja prigovora?

Osobni podaci koje dostavite prilikom podnošenja prigovora potrebni su nam kako bi mogli identificirati tko je podnio prigovor (ime i prezime, OIB i adresa) te kako bi mogli odgovoriti na vaš prigovor (ime i prezime, OIB, adresa i/ili e-mail, broj računa/ugovora).
Dakle, svrha obrade navedenih osobnih podataka je odgovaranje na vaš prigovor, na temelju zakonske obveze koja je propisana Zakonom o načinu uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja, Zakonom o zaštiti potrošača i drugim mjerodavnim propisima koji uređuju pravo podnošenja prigovora.
U slučaju da ne dostavite podatke koji su nužni za vašu identifikaciju ili su nužni za rješavanje zaprimljenog prigovora, nažalost neće moći odgovoriti na isti.
Osobne podatke koje nam dostavite prilikom podnošenja prigovora možemo dostaviti određenim trećim osobama u odnosu na koje, sukladno važećim propisima, postoji zakonska obveza dostave takvih podataka (kao što su npr. HNB, Ministarstvo financija, AZOP i sl.).
Osobni podaci podnositelja i evidencija prigovora čuvaju se 5 godina od isteka godine u kojoj je riješen prigovor. Iznimno možemo dokumentaciju povezanu uz prigovor čuvati duže ako je to potrebno radi ispunjenja određenih zakonskih obveza, odnosno ostvarivanje određenih prava (npr. u svrhu vođenja sudskih postupaka).
Više informacija o obradi osobnih podataka od strane EOS Matrix d.o.o. možete pronaći na Politika privatnosti.

Na koji način možete podnijeti prigovor?

icon red letter

Putem dopisa

na adresu sjedišta društva EOS MATRIX d.o.o., Horvatova 82, 10010 Zagreb, s naznakom da se radi o prigovoru, bilo da je isti poslan poštom ili zaprimljen direktno u našim poslovnim prostorijama.
Ako prigovoru prilažete dokumentaciju, istu možete poslati putem dopisa ili e-maila. Po primitku prigovora šaljemo potvrdu o primitku putem kanala komunikacije kojim je prigovor zaprimljen. 

U slučaju podnošenja prigovora putem e-maila ili web obrasca, uz ulaznu poštu obavezno provjerite i mapu neželjene pošte kako ne bi ste propustili poslanu potvrdu o primitku prigovora.
Happy woman sitting on table in office with coffee and looking on tablet

Na koji način će se prigovor rješavati?

Sve zaprimljene dopise naznačene kao prigovor, analizirat ćemo, evidentirati i obraditi sukladno proceduri. Odgovor na prigovor za koji je zaprimljena potpuna dokumentacija dostavit ćemo u roku od 15 dana. 
Ponekad zbog objektivnih razloga na koje nije bilo moguće utjecati nije moguće odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana. O tome ćemo vas obavijestiti i navesti razloge kašnjenja odgovora na prigovor, kao i navesti rok do kojega ćete primiti konačan odgovor a koji neće  biti duži od 35 dana od dana zaprimanja prigovora.
Komunikacija prilikom rješavanja vašeg prigovora odvijat će se na hrvatskom jeziku uz korištenje jednostavnog i razumljivog jezika.

Nepotpuni prigovor

Nepotpunim prigovorom će se smatrati ako nedostaje neki od identifikacijskih podataka na temelju kojih bi sa sigurnošću mogli utvrditi vaš identitet.
U tom slučaju zatražit ćemo od vas dodatna pojašnjenja ili nadopunu s jasnom naznakom sadržaja koji nedostaje. Nakon vaše povratne informacije i dostavljene dopune sadržaja, rok od 15 dana za odgovor na vaš prigovor ponovo počinje teći.

Što ako niste zadovoljni rješenjem prigovora? 

Istražite dodatne mogućnosti.

Ako rješenje prigovora ne bude onakvo kakvo ste očekivali, možete nam se povratno javiti i tražiti da ga ponovno razmotrimo ili možete:
1. 1.

Neprihodonosni krediti

ako se radi o ugovoru o kupoprodaji neprihodonosnog kredita (kupoprodaji potraživanja od banaka) uputiti pritužbu Hrvatskoj narodnoj banci, na adresu: Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb, odnosno mailom na adresu neprihodonosni.krediti@hnb.hr
2. 2.

Druga potraživanja

ako se radi o drugim potraživanjima osim neprihodonosnih kredita kao što su potraživanje telekoma, komunalnih usluga, leasinga i dr., uputiti pritužbu Ministarstvu financija, Financijskom inspektoratu, na adresu: Zagreb, Ulica grada Vukovara 72.
3. 3.

Alternativno rješavanje potrošačkog spora

podnijeti prijedlog za alternativno rješavanje potrošačkog spora tijelu koje je nadležno za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, prema informacijama dostupnima na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Obrazac za prigovor

Osobni podatci
Molimo popunite obvezna polja.
Molimo popunite obvezna polja.
Molimo popunite obvezna polja.
Please fill in the required fields.
Please fill in the required fields.
Please fill in the required fields.
Molimo popunite obvezna polja.
Detalji prigovora
Molimo popunite obvezna polja.
Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus.
Molim popunite obavezna polja.
Molimo popunite obvezna polja.
Molim popunite obavezna polja.
Molim popunite obavezna polja.
Molimo popunite obvezna polja.
*Obvezna polja

EOS Matrix d.o.o.

Ured


Telefon: +385 1 2016 166

Faks: +385 1 6407 109

kontakt@eos-matrix.hr


Radno vrijeme:

Od ponedjeljka do petka:
08:00 – 20:00 sati

 

Primanje stranaka od ponedjeljka do petka:
09:00 – 15:00 sati za pravna pitanja
12:00 – 16:00 sati za vansudsku naplatu