EOS u Globalnom sporazumu UN-a: Podizanje korporativne odgovornosti na višu razinu

Društveno odgovorno poslovanje nije ništa novo za EOS. Pristupanjem u Globalni sporazum UN-a ova tema dobiva posebno strateško usmjerenje u Grupi. Kako se ciljevi inicijative mogu prenijeti na vlastiti posao, pročitajte u intervjuu s dvije stručnjakinje za usklađenost.

VrijemeVrijeme
 • EOS se 2021. pridružio Globalnom sporazumu UN-a, globalnoj inicijativi Ujedinjenih naroda za održivost.
 • Pridruživanje je znatno ubrzalo proces integracije korporativne odgovornosti u korporativnu kulturu u EOS-u.
 • EOS trenutačno analizira svoje mogućnosti za postizanje ciljeva inicijative i otkriva potencijale koji će u sljedećm koraku biti oblikovani u skladu s vlastitim ciljevima i sažeti u strategiju DOP-a.

Pridruživši se Globalnom sporazumu UN-a, EOS je 2021. još jednom istaknuo svoju predanost promjeni svijeta, barem u svom području djelovanja. Više od 16.000 tvrtki iz više od 160 zemalja trenutačno sudjeluje u inicijativi Ujedinjenih naroda kako bi se povećala održivost i pravednost svijeta u tri područja – zaštiti okoliša, društvenoj odgovornosti i upravljanju (skraćeno ESG). 

Načini na koje članovi provode ciljeve inicijative u praksi mogu biti vrlo različiti. Naravno, samo pridruživanje nije dovoljno. Naprotiv, na početku svaki novi član mora izvesti vlastite ciljeve iz načela inicijative i oblikovati ih u obvezujuću strategiju korporativne odgovornosti (CR). EOS se trenutačno nalazi u ovom procesu i analizira svoje točke utjecaja. U ovom intervjuu, dvije stručnjakinje za usklađenost, Alisha Kumar i Sibylle Weingart, objašnjavaju koje to točke mogu biti i kako će se stvari razvijati.

EOS u Globalnom sporazumu UN-a: Alisha Kumar i Sibylle Weingart raspravljaju o EOS-ovoj strategiji CR-a.

Iz perspektive društvene odgovornosti, što već dobro funkcionira u EOS-u?

Sibylle: Naša osnivačka obitelj Otto uvijek je vjerodostojno prenosila etička načela korporativnog upravljanja i to u smislu da prakticiramo društvenu odgovornost kako interno, tako i eksterno u svim našim poslovnim segmentima. EOS je prošle godine definirao četiri područja djelovanja na koja će se usredotočiti: odgovorna naplata potraživanja, zajednički napredak, financijska održivost i zaštita okoliša. Na primjer, unutar tvrtke uspostavili smo i kodeks ponašanja, kao vodič za zaposlenike. Za sve vanjske dionike, to je pouzdana referentna točka na koju se možete pozvati kada surađujete s EOS-om.

Alisha: Da je EOS odgovoran prema svojim zaposlenicima posebno se pokazalo tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom. Svi smo nevjerojatno brzo bili pripremljeni i započeli rad od kuće. Kako bi se zaštitilo naše zdravlje, pravila su često bila stroža nego što su zakonom bila propisana. Ravnoteži između posla i obitelji također se pridaje velika važnost, na primjer omogućavanjem modela fleksibilnog radnog vremena. Zaposlenici također mogu privremeno skratiti svoje radno vrijeme ako to njihova osobna situacija zahtijeva. Na taj način, EOS omogućuje svima koji to žele da prilagode posao svojim trenutačnim životnim okolnostima, a ne obrnuto.

EOS u Globalnom sporazumu UN-a: Sibylle Weingart, voditeljica korporativne usklađenosti u Grupi EOS
Članstvo u Globalnom sporazumu UN-a stvara svijest o potrebi kako iz već postojećih vrijednosti izvući vlastitu strožu strategiju korporativne odgovornosti.
Sibylle Weingart,
voditeljica korporativne usklađenosti u EOS grupi

Kakav novi poticaj očekujete od članstva u Globalnom sporazumu UN-a?

Sibylle: Članstvo u Globalnom sporazumu UN-a stvara svijest o tome kako iz već postojećih vrijednosti izvući vlastitu strožu strategiju DOP-a. Razmotrimo pitanje različitosti: Zahvaljujući angažmanu zaposlenika, u posljednjih nekoliko godina u EOS-u su već nastale mreže poput Queer@EOS i Female Empowerment Network W:isible, koje odražavaju okruženje prihvaćanja različitosti u tvrtki.

Kako bi tim nastojanjima dao strateški smjer, EOS je nedavno uspostavio Odbor za raznolikost i uključenost, koji također podržava uprava. Zato što sada znamo da raznolika i inkluzivna korporativna kultura donosi mnoge prednosti, bilo da se radi o povećanju produktivnosti zaposlenika, smanjenju fluktuacije ili odlučujućoj konkurentskoj prednosti u pridobivanju talenata.

Ciljevi održivog razvoja: 17 ciljeva za održivi svijet

Programom do 2030. Ujedinjeni narodi postavili su plan za našu budućnost. On sadrži 17 ciljeva održivosti, koji nisu usmjereni samo na civilno društvo, nego podjednako na sve vlade i gospodarstvo:

 • Cilj 1: Okončati siromaštvo u svakom obliku i svugdje
 • Cilj 2: Prekinuti glad, postići sigurnost prehrane i njezinu bolju kvalitetu te promicati održivu poljoprivredu
 • Cilj 3: Osigurati zdrav život za sve ljude svih dobnih skupina i promicati njihovu dobrobit
 • Cilj 4: Osigurati uključivo, ravnopravno i kvalitetno obrazovanje i promicati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve
 • Cilj 5: Ostvariti ravnopravnost spolova i osnažiti sve žene i djevojke
 • Cilj 6: Osigurati pristupačnost i održivo upravljanje vodoopskrbom i sanitarnim uvjetima za sve
 • Cilj 7: Osigurati cjenovno pristupačnu, pouzdanu, održivu i suvremenu energiju za sve
 • Cilj 8: Promicati trajan, učinkovit i održiv gospodarski rast, produktivnu punu zaposlenost i dostojanstven posao za sve
 • Cilj 9: Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati učinkovitu i održivu industrijalizaciju i podupirati inovacije
 • Cilj 10: Smanjiti nejednakost unutar i između zemalja
 • Cilj 11: Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, otpornim i održivim
 • Cilj 12: Osigurati održive uzorke potrošnje i proizvodnje
 • Cilj 13: Poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih učinaka
 • Cilj 14: Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održivi razvoj
 • Cilj 15: Štititi, obnoviti i promicati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i zaustaviti gubitak biološke raznolikosti
 • Cilj 16: Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
 • Cilj 17: Ojačati sredstva za provedbu i oživjeti globalno partnerstvo za održivi razvoj

Što se tiče različitosti i vođenja zaposlenika, EOS je već dobro pripremljen. Što je s ostalim ciljevima Globalnog sporazuma UN-a?

Alisha: Sveukupno, Globalni sporazum UN-a ima 17 ciljeva održivosti, koji se nazivaju „Ciljevi održivog razvoja“ (SDG). No, nije racionalno da tvrtke žele istodobno ispuniti svih 17 SDG-a. Svaka tvrtka i svaka industrija ima različite načine za doprinos općem cilju – održivom, pravednom svijetu. Iz tog smo razloga prvo analizirali gdje mi kao pružatelji financijskih usluga možemo imati najveći utjecaj.
EOS u Globalnom sporazumu UN-a: Alisha Kumar, mlađa službenica za korporativnu usklađenost u Grupi EOS
Moramo se zapitati kako možemo biti ekološki održivi u poslovanju. Posebno s obzirom na potrošnju električne energije, korištenje tehnologije, potrošnju energije servera ili potrebu za poslovnim putovanjima.
Alisha Kumar,
mlađa službenica za korporativnu usklađenost u Grupi EOS

Što je analiza pokazala?

Sibylle: U skladu s našom industrijom, naravno, cilj broj jedan, borba protiv siromaštva, nalazi se na vrhu liste. Na primjer, bilo bi vrlo zanimljivo temeljitije istražiti koliko ljudi danas zapravo moraju zaraditi kako bi zadovoljili svoje osnovne potrebe. Tu je i cilj broj četiri, kvalitetno obrazovanje. Bolje obrazovanje provjereno je sredstvo u borbi protiv prezaduženosti u društvu. Neprofitna zaklada EOS grupe, finlit, već ima dobro iskustvo u tom pogledu, organiziranjem edukacije o pravilnom postupanju s novcem već u osnovnim školama. Interno se usredotočuje na ciljeve 3 i 5, zdravlje i dobrobit te ravnopravnost.

Alisha: Kao tehnološki orijentiran pružatelj financijskih usluga, EOS svojim poslovanjem ne ostavlja veliki ekološki otisak. Ipak, smatramo da bi svatko trebao dati svoj doprinos, bez obzira na to koliko je velik. Zbog toga imamo na dnevnom redu i cilj 13, zaštitu klime, koji također igra veliku ulogu u cjelokupnom kontekstu Grupe Otto. EOS surađuje s Grupom Otto na postizanju klimatske neutralnosti do 2030. godine. Stoga si postavljamo pitanje kako povećati ekološku održivost. Posebno s obzirom na potrošnju električne energije, korištenje tehnologije, potrošnju energije servera ili potrebu za poslovnim putovanjima.
EOS u Globalnom sporazumu UN-a: Alisha Kumar i Sibylle Weingart rade na planu za cijelu Grupu za mjere EOS CR-a.

Što je sljedeće?

Sibylle: Sljedeći je korak izvođenje vlastitih ciljeva iz definiranih ciljeva Ujedinjenih naroda (UN) i usklađivanje postojećih inicijativa korporativne odgovornosti u skladu s tim. Izvana je to, na primjer, odgovoran odnos prema potrošačima i njihovim podacima. Interno se radi o pitanjima kao što su nediskriminirajuće radno mjesto, pravedna plaća ili ravnoteža između posla i privatnog života.

Alisha: Vanjska konzultantska tvrtka :response podržala nas je u identificiranju ključnih izazova. Već je pratila Grupu Otto u tom procesu i zna na što treba obratiti pažnju. U sljedećem koraku, zajedno s brojnim specijalističkim odjelima, formulirat ćemo konkretne ciljeve i na temelju toga izraditi plan s odgovarajućim mjerama za sljedećih nekoliko godina. Tek tada postavljeni ciljevi postaju obvezujući i tek tada se može mjeriti i uspjeh naše strategije DOP-a.

Što za vas osobno znači pojam korporativne odgovornosti (CR)?

Alisha: Ne samo da EOS kao tvrtka doprinosi održivom gospodarstvu i društvu, nego i svatko od nas doprinosi zajedničkom razumijevanju vrijednosti. Želim da vrijednosti koje pokreću moje vlastite postupke ne živim samo ja osobno, nego da one budu ukorijenjene i usidrene u profesionalno i privatno okruženje. Kao mlada žena s multikulturalnim korijenima, vidim različitost kao jednu od glavnih tema koja više ne bi trebala biti tema „lijepo je imati“, nego se više ne smije zaboraviti. Po mom mišljenju, drugi je važan cilj transparentna edukacija i rješavanje razlike u plaćama među spolovima.

Sibylle: Za mene, korporativna odgovornost u poslovnoj strategiji nadilazi isključivo razmišljanje o ESG-u. Kao osoba i kao tvrtka, morate se nositi s posljedicama našeg djelovanja za buduće generacije. To znači postupati iskreno i transparentno i identificirati negativne utjecaje na društvo. Mislim da EOS u tom pogledu čini važan korak naprijed vlastitom proširenom strategijom DOP-a i konkretnim planom.
Photo credits: Sven Wied

Slobodno razmijenite ideje s nama o Globalnom sporazumu UN-a!

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Telefon: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com