Korporativna odgovornost u EOS-u: Naplata potraživanja znači preuzimanje odgovornosti.

EOS Grupa odlučno slijedi svoj plan korporativne odgovornosti (CR). Pritom se ne radi samo o klimatskim promjenama. Strategija korporativne odgovornosti Grupe usmjerena je osobito na društveni i poduzetnički angažman kako bi se naglasila važnost održivog upravljanja potraživanjima.

VrijemeVrijeme
  • Koronakriza je kod brojnih poduzetnika izoštrila pristup korporativnoj odgovornosti.
  • Inspirirana novom krilaticom društva „Changing finances for the better“ (poboljšanje financijskog pristupa), EOS Grupa je izradila strategiju korporativne odgovornosti koja se zalaže za više odgovornosti u industriji naplate potraživanja. 
  • U fokusu strategije korporativne odgovornosti nalaze se četiri područja djelovanja: Responsible Collection (odgovorna naplata dugova), Joint Progress (zajednički napredak), Financial Sustainability (financijska održivost) i Environmental Protection (ekološka zaštita). 

Kada poduzetnici preuzmu odgovornost za održivu budućnost, mnogi odmah pomisle na smanjenje emisija CO2 i druge mjere koje se poduzimaju u borbi protiv klimatskih promjena. Veliki proizvođači automobila kao što su Audi i BMW nedavno su najavili da će svoje flote u većem broju ili čak u potpunosti opremiti električnim automobilima. Osim toga, poduzetnici sebi postavljaju sve ambicioznije ciljeve, npr. da će od dana X svoju proizvodnju učiniti klimatski neutralnom. Međutim, kakve mogućnosti imaju društva čije se poslovanje ne temelji na proizvodnji ili prodaji energetski intenzivnih proizvoda? Na koji način svoj doprinos mogu dati, primjerice, pružatelji financijskih usluga kao što je EOS? 

„Osobno želim raditi isključivo za društvo s dobrom reputacijom.“

Klaus Engberding, predsjednik Uprave EOS Grupe

Korporativna odgovornost: EOS je usmjeren na četiri središnja područja djelovanja.

cream, heart, button, cell, alarm

Responsible Collection: Odgovornost i dugovi - kako to ide zajedno?

Kao pružatelj usluga naplate potraživanja, EOS u cijelosti posluje u osjetljivom segmentu zaduživanja i financija. „Na jednoj su strani interesi klijenata, a na drugoj dužnici koji kasne s plaćanjem i žele da s njima postupa pravedno i s poštovanjem“, izjavio je Ben Kleinebrecht, voditelj odjela podrške i komunikacije s dužnicima u EOS-u. „Samo ako prema svima imamo pravedan pristup, moguće je implementirati održivo rješenje koje može dovesti do potpunog razrješenja duga.“ Pravedan pristup prema svima EOS uspijeva ostvariti kroz razmjenu na ravnopravnoj osnovi, individualnom procjenom predmeta potraživanja te primjenom umjetne inteligencije: referenti obrade u EOS-u uz pomoć AI-a dobivaju podršku u donošenju najbolje procjene kada i koja je mjera naplate najprikladnija za dotičnog dužnika. Korištenjem pouizdane baze podataka, softver za naplatu potraživanja predlaže najučinkovitiju metodu.
Pored toga, zaposlenici iz Bugarske vrlo uspješno koriste i takozvanu „nudge“ metodu - postupak kojim se nastoji pozitivno utjecati na djelovanje pojedinaca kroz „pogurivanje“ (eng. nudge) kako bi se oslobodili dugova. To može uključivati poticajna pisma koja EOS šalje dužnicima koji kasne s plaćanjem ili motivirajuće pregovore koje zaposlenici vode s dužnicima. EOS-ovi zaposlenici pritom uvijek vode računa i o životnim okolnostima dotičnih neplatiša te prilagođavaju otplatne planove za nepodmirene obveze. Moguće je da postoje razlozi zašto netko ne može podmiriti svoje dugove ni u dugoročnom razdoblju, primjerice zbog teške bolesti ili radne nesposobnosti. Za takve je slučajeve EOS u Njemačkoj osnovao zajednicu za „osobito teške slučajeve“ u kojoj naši suradnici vode brigu da se pronađe najbolje moguće rješenje kod obrade predmeta uvijek u interesu dužnika koji ima probleme s otplatom duga i uvijek s pristupom uvažavanja i dostojanstva.

Joint Progress: Zašto bi već djeca trebala razvijati financijsku pismenost.

Koliko je to važno, jako dobro zna Sebastian Richter, član upravnog odbora finlit foundation gGmbH, inicijative za financijsko obrazovanje koju je razvila EOS Grupa. „Naš ideal svijeta bez dugova obvezuje nas na djelovanje“, tvrdi Richter, „ali to se ne ostvaruje samo kroz operativno poslovanje. Moramo preventivno djelovati protiv prezaduženosti - kroz društveni angažman u području financijskog obrazovanja.“ Pritom je cilj organizacije finlit srušiti tabue u vezi s novcem i dugovima i osigurati svima osnovna financijska znanja za svakodnevni život, kako ne bi uopće ni dospjeli u situaciju prezaduženosti. „Financijsko obrazovanje započinje već u osnovnoj školi“, tvrdi Richter. Stoga je zajedno sa svojim kolegicama i kolegama u rujnu prošle godine pokrenuo program ManoMoneta - edukacijski multimedijski program za njemačke škole. Ono što je u Njemačkoj tek započelo, u Sloveniji je već gotovo dvije godine sastavni dio poslovanja: od rujna 2019. godine EOS KSI podupire „Financial School“, neprofitni projekt koji nudi financijsko obrazovanje za mlade, milenijalce i odrasle osobe. Osim toga, EOS promiče svoj društveni angažman i na internoj razini za vlastite zaposlenice i zaposlenike. Osobne vrline, sposobnosti i osobnost učinkovitije se koriste te zaposlenicima omogućuju bolju prepoznatljivost. Također, zaposlenici se potiču da i sami doprinose ovom cilju. Kroz razvoj vlastitih inicijativa, izravno iz kolegija kao što su Queer@EOS i W:isible šalje se tako već unaprijed poruka za prihvaćanje različitosti i ravnopravnosti.
Strategija korporativne i društvene odgovornosti EOS Grupe: Sebastian Richter, član upravnog odbora finlit foundation GmbH
Moramo preventivno djelovati protiv prezaduženosti - kroz društveni angažman u području financijskog obrazovanja.
Sebastian Richter, član upravnog odbora finlit foundation gGmbH

Financial Sustainability: Kako vrijednosti pokreću industriju naplate potraživanja.

Ako se promatra poslovno okruženje u kojem djeluje EOS, osobito je važno da standardi pravedne naplate i odgovorno postupanje budu ne samo formulirani, već „moraju biti transparentni, dostupni i razumljivi“, tvrdi Engberding. Stoga se EOS snažno zalaže za etično i profesionalno postupanje u svojoj branši. Tome svjedoči rad u međunarodnim i nacionalnim udruženjima za naplatu potraživanja kao što je Federacija europskih nacionalnih udruženja za naplatu potraživanja (FENCA) ili Savezno udruženje njemačkih tvrtki za naplatu potraživanja (BDIU). K tome još dolazi članstvo u programu Global Compact Ujedinjenih naroda (UN), najvećoj svjetskoj inicijativi za odgovorno vođenje poslovanja. Programom Global Compact jasno su zadani sveobuhvatni ciljevi i načela za poslovne organizacije. U EOS-ovom vlastitom Kodeksu ponašanja, Code of Conduct, zaposlenice i zaposlenici EOS-a mogu pronaći pravila i načela za vlastito postupanje u svakodnevnom poslovanju. Cilj je pritom da se vjerovnicima, klijentima i potrošačima jednako pruži najbolja usluga, da se otklone problemi i primarno osigura likvidnost gospodarstva. „Iako se Kodeks ponašanja ne mijenja stalno, mi ga shvaćamo kao „živi“, odnosno stalno aktivni dokument“, izjavila je Sibylle Weingart, viša stručna suradnica za usklađenost EOS Grupe. „Kodeks treba odražavati promjene u našoj poslovnoj kulturi te u društvu u kojem živimo i radimo“. Stoga ga je potrebno kritički preispitivati i stalno prilagođavati. To se redovito provodi kroz situacije iz svakodnevnog poslovanja.“

Environmental Protection: Kako društva za naplatu potraživanja mogu doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena?

EOS zajedno s Otto grupacijom radi na postizanju klimatske neutralnosti do 2030. godine. Već je od 2006. godine smanjenje emisija CO2 jedan od poslovnih ciljeva koji Otto grupacija želi ostvariti uz pomoć sveobuhvatnih smjernica koncerna za održivo gospodarstvo. EOS je u tu svrhu definirao ciljane i brzo provedive mjere: prelazak na 100 posto zelenu električnu energiju za bolju energetsku učinkovitost, smanjenje uredskih prostora radi optimiziranog korištenja resursa, e-mobilnost u floti službenih vozila i digitalni komunikacijski kanali za poboljšani ugljični otisak. To su mjere kojima EOS želi unaprijediti klimatsku politiku i zaštitu okoliša te čine sastavni dio strategije korporativne odgovornosti EOS-a. „Tek nakon što takve mjere takoreći više ne budu samo na papiru i postanu dio fizičke realnosti ne samo organizacije već i svakoga od nas, tada će zaživjeti odgovorna naplata potraživanja“, izjavio je Klaus Engberding, predsjednik Uprave EOS Grupe. Na taj način naplata potraživanja može pridonijeti da svijet postane barem malo odgovornije mjesto. 

Kontakt

Daniel Schenk Senior PR Consultant bei EOS Holding GmbH

EOS in Germany

Daniel Schenk
Team Lead Corporate Communications German Market

Steindamm 91
20099 Hamburg
Germany

Telefon: +49 40 2850-2291

d.schenk@eos-solutions.com

Photo credits: Andreas Wemheuer, Matthias Oertel, EOS