Osigurani NPL-ovi – trendovi koji oblikuju tržište u 2018.

Hoće li 2018. biti godina u kojoj će se loši zajmovi napokon prepoznati kao prilika za legitimna ulaganja? Europska komisija, ECB i EBA primjenjuju brojne mjere kako bi trgovanje NPL-ovima postalo strukturiranije, pristupačnije, a na taj način i atraktivnije.

U medijima se oko 2007. godine pojavljuje pojam „toksičnih kredita“, što je brojnim stručnjacima za financijske usluge stvaralo nelagodu. Imidž bankara osjetno je bio narušen, a javnost je stvorila percepciju da plaća za pogreške industrije. Čak je rječnik Oxford English Dictionary u 2010. godini počeo navoditi primjere financijskih instrumenata pod natuknicom „toksično“.

Deset godina kasnije situacija se donekle popravila. No malo ljudi zna da je ulaganje u loše kredite (NPL-ove) otad postalo svakodnevna pojava: globalno tržište ovdje postoji već godinama, ali nastojanja regulatornih tijela za smanjenjem rizika bankarskih bilanci ponovno su oživjela. Deloitteovo istraživanje pokazalo je da se prošle godine očekivala prodaja paketa NPL-ova u vrijednosti od približno 130 milijardi eura diljem Europske unije, što je za trećinu više nego u 2014. Ukupan bruto obujam loših bankarskih zajmova u EU iznosio je oko 1,3 trilijuna eura krajem ožujka 2017. godine, od čega se 921 milijarda eura nalazila u bilanci banaka u eurozoni, što je približno 5% njezinog cijelog kreditnog iznosa.

 

Dobitna situacija svih na tržištu NPL-ova

Unatoč značajnom preokretu u ekonomiji od velike financijske krize, udio potencijalnog neispunjavanja kreditnih obveza ne pada brzinom kojom bi to htjela Europska komisija. U srpnju 2017. godine Vijeće Europske unije naložilo je Komisiji, Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo (EBA), Europskoj središnjoj banci (ECB), Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) te Europskom odboru za sistemske rizike (ESRB) da započnu s izradom plana koji bi se bavio ovim problemom, kako bi se naposljetku osigurala veća financijska stabilnost u EU. Dio plana uključivao bi pojednostavljivanje postupka kojim banke mogu prebaciti NPL-ove drugim institucijama, kroz poticanje sekundardnih tržišta loših kredita te potencijalno uspostavom NPL transakcijske platforme.

Ova bi se platforma koristila standardiziranim obrascima i postupcima, a sve to bi potaknulo javnu percepciju NPL-ova kao mogućnosti za legitimno ulaganje. Osim toga, time bi se omogućilo bankama da smanje rizik, restrukturiraju portfelje i ponovno se koriste resursima NPL-ova u svojim ključnim aktivnostima. Što je najvažnije, time bi se oslobodio kapital za obavljanje onih funkcija koje banke najbolje obavljaju, poput financiranja ekonomskog rasta. Konačno, to bi omogućilo ulagačima da pomno prate tržište i način na koji se odvija poslovanje.

U takvoj su situaciji svi na dobitku, a to je tek početak, kako navodi Vijeće Europske unije koje planira daljnje mjere za 2018. godinu. Za NPL stručnjake, kao što je EOS Grupa, to će biti uzbudljiva godina, posebice iz razloga što će pooštrenje propisa ulaganja u ovu kategoriju, imovine učiniti atraktivnijim.

Povećana struktura i standardizacija NPL tržišta, potencijalno potpomognuta pokretanjem nacionalnih tvrtki za upravljanje imovinom (engl. asset management companies – AMC), potaknut će povjerenje u ova tržišta i privući kvalitetnije ulagače. Udio NPL tržišta koji je osiguran, primjerice, nekretninama, zrakoplovima, brodovima, vrijednosnicama itd., već je sve atraktivnija opcija, kako navode konzultanti u tom području, poput Deloittea.

U nastojanjima da potaknu banke da riješe bilance NPL-ova, ECB predlaže likvidaciju ili otpis tih potraživanja. Ovaj je prijedlog nepopularan u bankama jer bi im ostavio malo ili ništa, dok prodaja loše imovine daje barem neku nadu u povrat. Primjerice, banka KBC Bank of Belgium prodala je 40% svojih potraživanja tijekom restrukturiranja, što im je omogućilo otplatu vladine pomoći čak pet godina prije roka. Portfelje NPL-ova, stekla je tvrtka EOS Aremas, iskusni sudionik u belgijskom sektoru financijskih usluga.

Ovaj učinkoviti model ulaganja u NPL-ove mogao bi se uspješno primijeniti u Italiji i zemljama na Balkanu gdje je nedavni slom tržišta nekretninama značajno povećao broj velikih, kolateraliziranih portfelja NPL-ova koji se nude. Banke u regiji su pod pritiskom regulatornih tijela da smanje rizik i pritom poboljšaju svoj kreditni rejting.

Ulaganje u NPL-ove nije jednostavno

Dok postoje brojne mogućnosti, upravitelji imovinom moraju jedino zapamtiti kako ulaganje u portfelj NPL-ova nije za ustrašive ili neiskusne. Upravljanje kolateraliziranim ili miješanim portfeljima složen je posao, a tvrtke koje upravljaju potraživanjima suočene su s brojnim izazovima. Problematika obrade podataka jedan je izazov koji se djelomično može riješiti putem platforme NPL-ova o kojoj raspravlja EU. Zakoni koji jamče tajnost bankovnog poslovanja i GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka) mogu otežati tvrtkama za upravljanje potraživanjima da pristupe potrebnim informacijama. Zatim postoji i dodatni izazov koji se odnosi na vrednovanje kolaterala, što je potrebno neprekidno nadzirati. EBA je prepoznala ova ključna pitanja koja bi mogla kočiti daljnji razvoj industrije te je istaknula važnost i integritet temeljnih podatkovnih sustava.

EOS Grupa značajno je ulagala u razvoj stručnih znanja, posebice u područje zajmova koji su osigurani nekretninama. Zapošljavanjem specijalista za korporativno restrukturiranje, pravnih savjetnika i vanjskih stručnjaka, EOS Grupa se pozicionirala kao lider u ovom sektoru, no osim profesionalnosti, u Grupi je važno i razumijevanje. „Za nas je važan način na koji se ophodimo prema svojim korisnicima. Svatko tko radi s nama mora se prema korisnicima odnositi s poštovanjem i empatijom, kao što to i sami činimo“, ističe KBCS-ov direktor za komercijalne zajmove Veerle Timmermanns.

Reputacijski rizik za banke pri smanjenju ulaganja u te zajmove je velik i ne treba ga podcjenjivati. U percepciji javnosti, ugled banke je u opasnosti i onda kada druga organizacija preuzme portfelj. Javnost i mediji neće imati razumijevanja ako dobiju dojam kako banke dopuštaju da se njihove bivše klijente tretira loše ili nepravedno. Vodeći računa o tome, uspješno je provedena prodaja tvrtke EOS Aremas, organizaciji koja dijeli slične vrijednosti kao i KBC.