ESG kriteriji: EOS i IFC usmjereni održivom stjecanju portfelja - EOS u Hrvatskoj
IFC representatives visited the EOS Group in Hamburg, celebrating the cooperation in the Polish market and solidifying the commitment to sustainable investments.
  • Suradnja s IFC-om, članom Grupacije Svjetske banke, ima za cilj jačanje gospodarstva u Poljskoj i jugoistočnoj Europi.
  • Razmatranje ESG kriterija u fokusu je pri kupnji NPL portfelja.
  • Zajedničke smjernice za sustavnu ESG procjenu portfelja.
Rumunjska banka krajem 2022. godine ponudila je osigurano potraživanje. Radilo se o benzinskoj postaji. Svaka tvrtka za naplatu potraživanja prije otkupa potraživanja provodi analize: Koliki dio potraživanja se realno može realizirati? Ili: Koliko vrijedi nekretnina? Djelatnici EOS-a postavljili su i dodatna su pitanja: u kakvom je tehničkom stanju benzinska postaja? Postoje li važeće licence za rad? Što je stajalo u zadnjem izvješću o održavanju?

Odgovorna ulaganja potiču gospodarstvo

Odgovori na takva pitanja pomažu pri procijeni ispunjavaju li nekretnine ESG (ekološke, društvene i upravljačke) kriterije. Upravo su ti kriteriji u fokusu suradnje EOS-a i IFC-a. Podružnica Svjetske banke jedna je od najvećih svjetskih razvojnih institucija s fokusom na privatni sektor u gospodarstvima u nastajanju.

Godine 2022. EOS i IFC ušli su u Joint Venture s ciljem poboljšanja likvidnosti kompanija i stanja duga potrošača u Hrvatskoj, Srbiji, Rumunjskoj i Bosni i Hercegovini odgovornim otkupom neprihodonosnih kredita u tim zemljama. Dva su partnera nedavno pokrenula još jedan projekt u Poljskoj s istim ciljem. Nova investicijska platforma s ciljanim opsegom od 275 milijuna eura koristit će se za kupnju neprihodonosnih kredita od privatnih klijenata, malih i srednjih poduzeća i imovine u vlasništvu financijskih institucija u Poljskoj. PLatfroma je namijenjena pomoći potrošačima i financijskim institucijama da obnove svoju kreditnu sposobnost i potaknu bankarski sektor u zemlji – u skladu s ekološkim i društvenim standardima IFC-a.
Headshot of Janos Baksa, Director Transactions at EOS.

EOS i IFC govore istim jezikom kada su u pitanju investicije.

Janos Baksa
Direktor transakcija u EOS-u
"Implementacija ESG kriterija u međunarodnom okruženju složena je stvar", kaže Janos Baksa, direktor transakcija u EOS-u, odgovoran za investiciju, ali i za društvena pitanja i zaštitu okoliša. “Međutim, EOS i IFC govore istim jezikom kada je riječ o investicijama. Stoga nam je bilo relativno lako uskladiti specifične aspekte našeg poslovanja s ESG kriterijima.”

ESG kriteriji se sustavno pregledavaju

EOS i IFC razvili su Sustav upravljanja okolišem i društvom (ESMS). Koristeći ovaj sustav, zaposlenici mogu procijeniti društveni i ekološki učinak kupnje NPL-a tijekom cijelog procesa – od dubinske analize i obrade potraživanja do zatvaranja ulaganja. Ako postoji nedostatak transparentnosti u procesu ili prodavatelji ne daju dovoljno informacija o nekretninama, kupnja se odbija. "Ako se postigne dogovor o kupnji, nastojimo ugraditi naše ESG kriterije u ugovor najbolje što možemo", kaže Friederike Adams, viši pravni savjetnik u EOS-u, "na primjer, uključivanjem jamstava."

Ako je klijent tvrtka, nekretnine pod zalogom često su povezane s njihovim područjem poslovanja. To može biti indijator za, na primjer, istraživanje potencijalnih veza s kriminalom ili pranjem novca. Uz navedeno, u B2B sektoru fokus je uglavnom na ESG kriterijima koji mogu imati utjecaj na okoliš.

S poštovanjem prema prirodi i ljudima

Standardni proces uključuje razgovor s prodavačima o mogućim rizicima za okoliš i provođenje internetskog istraživanja o nekretnini. “Ako je potrebno, naši stručnjaci pregledavaju posjed”, kaže Janos. U tom kontekstu, EOS-a nudi stručnost i dugogodišnje iskustvo. "Definitivno možemo dobiti dobru sliku čak i uz kratke posjete i bez mogućnosti provjere tehničkih detalja na licu mjesta." Na početku spomenuta benzinska postaja nije prošla ove provjere. “Tijekom postupka due diligencea nismo mogli dobiti dovoljno informacija o njegovom tehničkom stanju”, kaže Janos. "Zbog toga smo smatrali da je rizik za okoliš previsok."
Headshot of Jan Ottenbreit, Head of Division Central Europe at EOS.

Tvrtke koje žele stvoriti održivu vrijednost u budućnosti više ne mogu zapostavljati ESG kriterije.

Jan Ottenbreit
Voditelj odjela za srednju Europu u EOS-u
U slučaju potraživanja koja uključuju privatne osobe, fokus je prvenstveno na društvenim aspektima, što je ono što 'S' u ESG-u označava: Koje su pojedinačne okolnosti potrošača? Kakva je njihova financijska situacija? Ophođenje s potrošačima s poštovanjem i traženje prijateljskog rješenja standardna je praksa u EOS-u u svakom slučaju, ali ovo je korak dalje u suradnji s IFC-om, kaže Janos: „U slučaju posebno ranjivih pojedinaca, ponekad  otpisujemo nepodmireno potraživanje te pomažemo dužniku pronaći novi dom – ako je potrebno čak i preuzimamo troškove za to.”

"Predanost održivosti višestruko je korisna.", kaže Jan Ottenbreit, voditelj odjela za srednju Europu u EOS-u. “Tvrtke koje žele stvoriti održivu vrijednost u budućnosti više ne mogu zanemarivati ESG kriterije jer uvažavajući ih stvaraju dodanu vrijednost od koje koristi imaju svi: zaposlenici, kupci, okoliš – i društvo u cjelini.”

Preuzimamo odgovornost

Želite li saznati više o tome kako EOS usklađuje društvene, ekološke i upravljačke zahtjeve s okolnostima koje prevladavaju u sektoru naplate potraživanja?
Pronađite našu CR strategiju ovdje.
Autori fotografija: EOS
Hi
Chatbot Avatar
EOS Virtualna Asistentica