Neosigurana potraživanja: EOS omogućava tvrtkama stabilno poslovanje - EOS u Hrvatskoj
Unsecured receivables: Image shows two people looking at an invoice together.
  • Prodaja neosiguranih potraživanja osnažuje njihovo poslovanje.
  • Prednosti: likvidnost i sigurnost planiranja
  • Povratak? Da – ali ne pod svaku cijenu, zahvaljujući korištenju tehnologije i dugogodišnjoj stručnosti u evaluacijama
  • Poštena naplata potraživanja: pažljiv odabir poslovnih partnera i odgovoran odnos prema potrošačima u kašnjenju
Neplaćene online narudžbe, nepodmirene rate iz ugovora o mobitelu ili zakašnjela plaćanja električne energije... Nenaplaćena potraživanja za robu ili usluge mogu tvrtkama uzrokovati znatne poteškoće, jer su unaprijed platile troškove razvoja, marketinga i prodaje. No, zbog neplaćanja sada ne samo da nemaju novca za daljnje aktivnosti na tržištu, već se povrh toga suočavaju s mukotrpnim, dugotrajnim i često frustrirajućim zadatkom naplate tih potraživanja.

EOS Grupa, međunarodni stručnjak za upravljanje potraživanjima, oslobađa vlasnike poduzeća, financijske menadžere i investitore ovog zadatka kupnjom neosiguranih potraživanja kombiniranih u portfelje teško naplativih potraživanja u nizu sektora. Bivši vjerovnici trenutno popravljaju svoju likvidnost i mogu ponovno planirati i investirati.

Nenaplaćena potraživanja destabiliziraju cijela gospodarstva.

Pružajući svoje usluge napate potraživanja, EOS ne samo da oslobađa pojedinačne tvrtke i banke financijskog tereta zbog neplaćanja, već ih oslobađa i zamornih zadataka koji vežu resurse, kaže Marwin Ramcke, glavni izvršni direktor EOS Grupe: „Kad je tvrtkama ograničena njihova financijska sposobnost da djeluju, to može imati negativan učinak na cijela gospodarstva.” Otkup neosiguranih potraživanja stoga je za EOS više od  običnog poslovnog modela, kaže Ramcke: "Čineći ovo, pomažemo stabilizirati ekonomske sustave." To se posebno odnosi na tvrtke u zemljama u kojima je broj nenaplaćenih potraživanja značajno porastao posljednjih godina, između ostalog i kao posljedica pandemije Covid-19 te zbog aktualnih izazova poput rasta inflacije, povećanja kamata i neizvjesnosti uslijed napetih geopolitičkih situacija.
Za razliku od fiducijarne naplate, kada se radi o otkupu potraživanja, EOS nije samo odgovoran za realizaciju potraživanja, već je i njihov vlasnik – te stoga snosi rizik neispunjenja obveza. “Naši partneri iz sektora široke potrošnje proizvoda i usluga mogu izbrisati ove stavke iz svojih bilanci i dobiti trenutnu likvidnost – i stoga se ponovno mogu koncentrirati na svoju osnovnu djelatnost”, kaže Ramcke. Banke koje prodaju loša potraživanja ili nenaplative zajmove (NPL) također mogu otpustiti dospjele obveze te na taj način poboljšati kvalitetu svog kreditnog portfelja i povećati svoj rejting.
A photo of Marwin Ramcke, CEO of the EOS Group, above the quote: “By purchasing unsecured receivables, EOS is helping to stabilize economic systems.”

Otkupom neosiguranih potraživanja EOS pomaže u stabilizaciji gospodarskih sustava.

Marwin Ramcke
Predsjednik Uprave EOS grupe

Forward flow: Sigurnost financijskog planiranja za tvrtke.

To se u još većoj mjeri odnosi na partnere koji s EOS-om sklopapaju „Forward Flow Agreement”, što se posebno isplati tvrtkama koje se redovito suočavaju s nenaplativim dugovima, na primjer pružateljima telekomunikacijskih usluga, online trgovcima, energetskim poduzećima ili bankama.

U tom slučaju EOS se obvezuje otkupljivati ​​u redovitim intervalima potraživanja koja zadovoljavaju definiranu kvalitetu za dogovoreni postotak njihove vrijednosti. Time se izbjegava stalno i dugotrajno ponovno pregovaranje cijena za pojedine pakete, a tvrtkama koje prodaju potraživanja daje još veću sigurnost planiranja. “Ovo je bio kamen temeljac mnogih dugoročnih partnerstava koja smo uspostavili s bankama i tvrtkama,” kaže Ramcke.

Za procjenu portfelja, EOS se oslanja na dugogodišnje iskustvo u upravljanju potraživanjima, kao i na procese vođene tehnologijom. Koristeći najsuvremeniju analizu podataka i na temelju pojedinačnih parametara kao što su starost potraživanja, određene specifičnosti industrije i drugo, analitičari određuju otkupnu cijenu koja je fer za obje strane. EOS je stručnjak za upravljanje potraživanjima s više od 50 godina iskustva.

Ekonomski utemeljen i pravedan pristup prema svim dionicima: EOS naglašava odgovornost.

Ovo iskustvo i stručnost također mogu rezultirati odlukom da se ne licitiraju za određene portfelje potraživanja koji su u ponudi. “Cijene portfelja činimo održivima i osiguravamo da zadovoljavaju ekonomske interese obiju strana”, kaže Ramcke. "Osim toga, naši etički standardi isključuju potencijalne poslovne partnere iz određenih sektora."

Prilikom obrade kupljenih portfelja, EOS je predan međusobnoj interakciji s kupcima, poštivanju svakog dionika procesa i usmjerenošću na rješenja. Cilj je razviti otplatne planove koji dovode do održivog smanjenja duga. “Za nas naplata duga znači preuzimanje odgovornosti”, kaže Ramcke. EOS je također ugradio ovaj stav u vlastitu CR strategiju. “Naši standardi nam pomažu da svakim dan postajemo sve bolji.”

Želite li prodati potraživanja?

EOS je poznat po svom dugogodišnjem iskustvu i odgovornom pristupu ponudi cijena. Jednostavno dogovorite termin za konzultacije. Za sve ostalo pobrinut će se naši stručnjaci.
Autori fotografija: EOS
Hi
Chatbot Avatar
EOS Virtualna Asistentica