Impresum - EOS u Hrvatskoj

Impresum

Impresum

EOS Matrix d.o.o.

Horvatova 82
10010 Zagreb
Hrvatska

Telefon: +385 1 6407 100
Faks: +385 1 6407 109

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:

dpo@eos-matrix.hr

Direktori
Barbara Cerinski
Bernhard Melischnig

MBS: 080649671
OIB: 76674680107