Potrošači/-ce nemaju digitalno povjerenje u tvrtke.

Na globalnoj razini tek manji dio potrošača/-ica vjeruje da tvrtke povjerljivo postupaju s njihovim osobnim podacima. To potvrđuje EOS-ova reprezentativna studija „Koliko su vrijedni podaci?“. Koje se informacije smatraju posebno osjetljivima te u kojim su zemljama pojedinci naročito skeptični?

VrijemeVrijeme
  • Tek 33 posto Europljana i Europljanki ima povjerenje u tvrtke kod njihovog postupanja s digitalnim podacima, a u SAD-u čak samo svaka četvrta osoba.
  • Gubitnici u rangiranju prema stupnju povjerenja su telekomunikacijske kompanije, online trgovine te društvene mreže i Messenger usluge.
  • Svaki/-a četvrti/-a do peti/-a potrošač/-ica već ima loša iskustva s korištenjem osobnih podataka na internetu
Aktualni izbori u Americi izazvali su brojna negodovanja. Ali i prethodni izbori prije četiri godine uzburkali su javnost. Prisjetimo se u tom kontekstu tvrtke koja je izazvala senzacionalni skandal s podacima. Tvrtka za analizu podataka Cambridge Analytica nezakonito je analizirala privatne podatke više desetaka milijuna korisnika/-ca Facebooka i na taj način utjecala na političke kampanje poput Brexita ili pak predsjedničke izbore u SAD-u 2016. godine. Švicarski „Magazin“ izvijestio je da su na temelju podataka dotičnih korisnika Facebooka izrađeni psihogrami koji su iskorišteni za ciljano obraćanje biračima/-cama. U kojoj je mjeri zlouporaba podataka bila odlučujuća za rezultate izbora, vjerojatno nikada neće biti točno utvrđeno. Međutim, skandal je šokantno jasno pokazao da veliki broj pojedinaca uopće nije svjestan u koju točno svrhu društvene mreže koriste njihove podatke.
Podaci se prikupljaju samo ako su relevantni s obzirom na svrhu: Stephan Bovermann, viši savjetnik za zaštitu privatnosti na razini EOS Grupe.
Umjesto da slijedimo moto ‚bolje je imati nego nemati‘ koristimo pristup smanjivanja količine podataka i prikupljamo uvijek samo one podatke koji su relevantni s obzirom na svrhu.
Stephan Bovermann, viši savjetnik za zaštitu privatnosti na razini EOS Grupe

Globalno nepovjerenje u pogledu postupanja s digitalnim podacima.

Afera s tvrtkom Cambridge Analytica pokazala je još jednom: odgovorno postupanje s digitalnim informacijama sada je važnije nego ikada. Podaci pomažu u boljem razumijevanju želja kupaca te bržoj reakciji na tržišne trendove – ali klijenti/-ce moraju pritom moći vjerovati tvrtkama s kojima dijele svoje osobne podatke da će s njima korektno postupati. Međutim, upravo tu postoji ozbiljan problem: tek svaki/-a treći/-a Europljanin/-ka vjeruje tvrtkama u pogledu postupanja s digitalnim podacima. Među Amerikancima/-kama je nepovjerenje još i veće – njih samo 23 posto vjeruje takvim tvrtkama, za razliku od Rusa/-kinja od kojih barem 41 posto ima povjerenja u tvrtke kada se radi o postupanju s privatnim podacima. Razlog za skepticizam: svaki/-a peti/-a potrošač/-ica već je imao/-la loša iskustva na internetu s korištenjem svojih podataka. To pokazuju rezultati reprezentativne studije „Koliko su vrijedni podaci?“ koju je u 17 zemalja proveo pružatelj financijskih usluga i financijski investitor EOS u suradnji s institutom za istraživanje tržišta Kantar.
EOS-ova studija o podacima: Koliko su vrijedni podaci?
Studija potvrđuje i razlike između pojedinih branši: tako najveće povjerenje uživaju banke – 54 posto u Europi i Rusiji te 56 posto u SAD-u. S druge strane, s daleko većim nepovjerenjem moraju se suočiti ostale branše: prema europskom prosjeku samo 28 posto osoba vjeruje telekomunikacijskim kompanijama, 21 posto online trgovinama i tek 14 posto društvenim mrežama i Messenger aplikacijama. Činjenica da veliki broj pojedinaca otkriva brojne podatke o sebi, od informacija za kontakt do profila kupnje i kretanja, proizlazi iz toga što potrošači/-ce prave razliku između važnosti pojedinih vrsta podataka: financijski podaci klasificiraju se kao posebno osjetljivi, dok podatke o vježbanju ili potrošnji većina korisnika/-ca smatra manje podložnima zaštiti.
EOS-ova studija o podacima: Koliko su vrijedni podaci?

Ekonomičnost podataka stvara digitalno povjerenje.

Anketa pokazuje da banke dakle mogu profitirati od izvjesnog većeg stupnja povjerenja kada se radi o korištenju podataka. Pritom su suočene s izazovom da poboljšaju svoje procese kao rezultat učinkovitog korištenja podataka, a istovremeno da traže samo one podatke koji su nužni. Takvoj ekonomičnosti podataka teži i pružatelj usluga naplate potraživanja EOS. „Umjesto da slijedimo moto ‚bolje je imati nego nemati‘ koristimo pristup smanjivanja količine podataka i prikupljamo uvijek samo one podatke koji su relevantni s obzirom na svrhu“, izjavio je Stephan Bovermann, viši savjetnik za zaštitu privatnosti na razini EOS Grupe. Zajedno s oko 60 zaposlenika širom svijeta, on se brine o zaštiti podataka i informacijskoj sigurnosti u svih 26 EOS zemalja.

Primjer za ekonomičnost podataka koja stvara povjerenje: vlastiti portali za usluge EOS zemalja putem kojih dužnici koji kasne s plaćanjem mogu podmiriti otvorena potraživanja. Na takvim se portalima traže samo one informacije koje su nužne za potrebe plaćanja. „Naši internetski portali omogućuju jednostavan i neovisan pristup otvorenim potraživanjima“, izjavila je Esther van Oirsouw, voditeljica odjela Portals & Integrations u tvrtki EOS Technology Solutions. „Nakon unosa jedinstvenog broja predmeta moguće je izvršiti plaćanje u nekoliko klikova. Pritom se za najveći broj ponuđenih načina plaćanja ne moraju unositi osobni podaci. Jer iz iskustva znamo: što omogućujemo više autonomije i fleksibilnosti, tim je veći udio naplate i veće povjerenje u nas.“
Naglašava važnost digitalnog povjerenja: Esther van Oirsouw, voditeljica odjela Portals & Integrations u tvrtki EOS Technology Solutions.
Naši internetski portali omogućuju dužnicima koji kasne s plaćanjem jednostavan i neovisan pristup svojim otvorenim potraživanjima. Nakon unosa jedinstvenog broja predmeta moguće je izvršiti plaćanje u nekoliko klikova.
Esther van Oirsouw, voditeljica odjela Portals & Integrations u tvrtki EOS Technology Solutions

Međunacionalna potreba za djelovanjem: osiguravanje veće transparentnosti.

Brojne su tvrtke, međutim, i dalje suočene s izazovom kako primjereno reagirati na nepovjerenje klijenata/-ica budući da je skeptičnost kod postupanja s osobnim podacima u velikoj mjeri prisutna u više zemalja. Također: veći broj ispitanika strahuje da kod otkrivanja informacija uopće nema izbora. Oko dvije trećine Europljana/-ki (66 posto), 58 posto Amerikanaca/-ki te čak četiri od pet ispitanih ruskih potrošača/-ica prema studiji se žale da im brojne internetske usluge nisu na raspolaganju ako ne dijele svoje podatke. Ako se promatra prosjek ispitanika iz Europe, SAD-a i Rusije, 63 posto ih navodi da ne raspolažu potrebnim informacijama kako bi mogli onemogućiti ili barem ograničiti otkrivanje podataka. Stoga postoji izrazita potreba za djelovanjem: upravo u ovom području tvrtke moraju osigurati veću transparentnost. Jer na taj način tvrtke i klijenti/-ce mogu na ravnopravnoj osnovi ulaziti u poslovni odnos.

Informacije o reprezentativnoj studiji

„Koliko su vrijedni podaci?“ za 2020. godinu

EOS-ova studija „Koliko su vrijedni podaci?“ koja je u suradnji s institutom za istraživanje tržišta Kantar provedena u proljeće 2020. godine reprezentativna je za (internetsku) populaciju u dobi starijoj od 18 godina u 17 ispitanih zemalja. Ispitivanje je provedeno na uzorku koji uključuje po 1.000 ispitanika iz Belgije, Bugarske, Njemačke, Francuske, Velike Britanije, Hrvatske, Poljske, Rumunjske, Rusije, Švicarske, Srbije, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Češke i SAD-a te 300 ispitanika iz Sjeverne Makedonije. Sudionici ankete odgovarali su na pitanja o svom osobnom postupanju s podacima i njihovom dijeljenju, svom povjerenju u tvrtke kojima se daju podaci kao i o svojoj spremnosti na prodaju podataka uz naknadu.

Besplatni tehnički priručnik "Koja je vrijednost podataka?"

Ako želite dodatne informacije, kontaktirajte nas.

Daniel Schenk Senior PR Consultant bei EOS Holding GmbH

EOS in Germany

Daniel Schenk
Team Lead Corporate Communications German Market

Steindamm 91
20099 Hamburg
Germany

presse@eos-solutions.com

Photo credits: Getty Images, Benne Ochs