Dvije parcele zemljišta u Zagrebu u ulici Barutanski Jarak, ukupne površine 99 m2.

Zagreb

Opis

 

Dvije parcele zemljišta upisane u zk. ul. 107984, k.o. 999901 Grad Zagreb, k.č.br.8234/44 – Livada Barutanski Jarak površine 49 m2, k.č.br. 8234/45 Livada Barutanski jarak, površine 50 m2 ukupno 99m2. Parcele su odvojene i imaju pristup sa javne površine.

FINA, poziv na sudjelovanje u e-dražbi, OVR-8008/2017, rok za uplatu jamčevine je najkasnije do 02.07.2018., ponude se prikupljaju od 11.07.2018. do 24.07.2018.