Građevinsko zemljište sa započetom gradnjom, u ulici Kačića Miošića, koje se sastoji od 1.060 m2

Pula

Opis

Nekretnina je upisana na k.č. br. 1212/22, z.k. ul. 4988, ko Pula. Na zemljištu su započeti radovi te su izvedeni temelji i nulta ploča buduće građevine. Parcela ima Građevinsku dozvolu za poslovnu namjenu, ali je moguća prenamjena u stambenu, sa mogućnosti izgradnje stambene zgrade do 20 m visine.

(FINA, poziv na sudjelovanje u e-dražbi, St-508/2011, rok za uplatu jamčevine je najkasnije do 28.05.2018, ponude se prikupljaju od 06.06. do 19.06.2018)

EOS Virtualna Asistentica