Business building located in Kudeljarska 4b Street, consisted of 2,792.33 sqm of net usable area

Vukovar

Description:

Nekretnina je upisana na k.č. br. 398, z.k. ul. 10432, k.o. Vukovar. Sastoji se od dvije etaže, koje su kao takve upisane u Zemljišnim knjigama. Etaža I u naravi predstavlja poslovni prostor koji se trenutno koristi kao caffe bar, dok etaža II predstavlja više poslovnih prostora razne namjene, koji se mogu koristiti kao hale, skladišta, uredski prostori itd. Nekretnina je priključena na infrastrukturu, te je grijanje na gradski plin. Nekretnina ima građevinsku i uporabnu dozvolu.

FINA, poziv na sudjelovanje u e-dražbi, St-338/2016, rok za uplatu jamčevine je najkasnije do 30.04.2018., ponude se prikupljaju od 06.05.2018. do 22.05.2018.