Business space - for trade, area of 264.59 m2 in the Zagrad complex at the adress Passage of Marija Krucufikse Kozulić 1-4 in Rijeka

Rijeka

Description:

Poslovni prostor – lokal se nalazi na sjeverozapadnoj strani kompleksa Zagrad u razini južnog platoa na adresi Prolaz Marije Krucufikse Kozulić 1-4 u Rijeci, izgrađen na zk.č.br. 1004/1, poduložak/etaža 9 k.o. Rijeka, upisan u zemljišnoknjižni odjel Rijeka Općinskog suda u Rijeci, zk.ul.br 5570. Stambeno-poslovni kompleks Zagrad je sagrađen 2007.g i smješten je 200 m sjeverno od glavne pješačke zone (Jadranski trg te Korzo).  Poslovni prostor je dovršen, standardno opremljen i koristi se kao prodajno-izložbeni prostor (kuhinjski namještaj). Izveden je u dva nivoa od kojeg niži nivo koji zauzima glavninu površine nije pune visine. Prostor se redovno održava i trenutno je u najmu. NKP poslovnog prostora je 264,59 m2.

(FINA, poziv na sudjelovanje u e-dražbi, OVR-5047/2017, rok za uplatu jamčevine 18.05.2018, ponude se prikupljaju 29.05-12.06.2018)

Cookie Settings

We use cookies on our website to enable you to have the best possible website visit. These include cookies that are necessary for the operation of the website, those that are only used for anonymous statistical purposes, cookies that are used for comfort settings and cookies that are used to provide you with personalized, interest-based content. You can decide yourself whether you want to allow the use of statistics, comfort, and marketing cookies. In addition, you can change/withdraw your consent at any time by clicking on the Change Cookies settings on the bottom of the website. Further information can be found in our Privacy Policy.

Necessary

We use necessary cookies. These cookies are necessary for the operation and the basic functions of the website. In particular, they enable the security-relevant functioning of our website.
You can read about which cookies we use here.

Comfort

If you allow comfort cookies, we can make use of our site easier for you. If you visit our website again to use our services, it will automatically be recognized that you already visited us and the entries and settings you made will automatically be recognized so that you do not have to enter them again. For example, through this, you will not have to reenter your user data every time, but rather you can access the data already entered when you visit the website again.
You can read about which cookies we use here

Statistics

We use statistical cookies to improve our offering and ensure a needs-based design and the continuous optimization of our website. 
For this, we collect anonymized data for statistics and analytics, for example, to determine site traffic and user behavior and to adapt and improve our content and the website experience. 
You can read about which cookies we use here

Marketing

We use marketing cookies so that we can provide you with relevant and interest-based content when you visit our website.  
You can read about which cookies we use here.