House and warehouse – Orehovica

Orehovica

Description:

Nekretnine se nalaze na adresi Nikole Tesle 4, Orehovica i sastoji se od  kuće, spremišta, dvora i voćnjaka površine 336 čhv. Upisane u z.k.ul br 2545 k.o. Orehovica . Vlasnički dio 1/1.

Orehovica je grad u Međimurskoj županiji. Nekretnina se nalazi u centru grada uz dostupnost javnih i uslužnih sadržaja. Objekt može biti korišten u poslovne i private svrhe kao kuća za stanovanje.

(FINA, poziv na sudjelovanje, III. dražba, St-76-16, identif. 8957, 02.05.18., Fina, treća e-dražba, rok za uplatu jamčevine, najkasnije do 26.6.2018. Ponude se prikupljaju od 5.7.do 18.7.2018.)